Wij gebruiken cookies

cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Raadpleeg onze privacyverklaring
MENU
Gratis levering vanaf €50
Snelle opvolging
100% Belgisch

Onze Verkoopsvoorwaarden

 

Artikel 1: Identiteit van de verkoper

hulpverlenershop is een service van:

Digiworx bv
Mechelbaan 393a
2580 Putte

www.digiworx.be
info@digiworx.be

BTW BE: 0563.955.723
IBAN: BE63 7370 4216 2408
BIC: KREDBEBB

 

Artikel 2: Algemeen

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met Digiworx bv. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.


Artikel 3: Aanbiedingen

De prijzen vermeld bij onze producten zijn steeds inclusief btw, taksen en diensten. De verzendkost geldig voor uw bestelling wordt steeds vermeld voordat u uw bestelling kan bevestigen.


Artikel 4: Bestelling

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de bevestiginsknop, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt. Na elke bestelling ontvangt u een bevestiginsmail met hierin een overzicht van uw gegevens en van uw bestelde producten.


Artikel 5: Levering en verzending

Alle goederen worden geleverd op het door u doorgegeven leveringsadres. Wanneer blijkt dat de door u opgegeven adresgegevens niet correct zijn zijn de kosten voor het herversturen van uw bestelling voor uw rekening. Wanneer de goederen niet terugkeren naar Digiworx bvba dient u het order opnieuw te plaatsen. De risico’s van het transport worden steeds gedragen door de klant.

Wij engageren ons om uw bestelling binnen de 3 werkdagen na het ontvangen van uw betaling te versturen. Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding.


Artikel 6: Heroepingsrecht

Niet gepersonaliseerde producten
Bent u niet tevreden over een niet gepersonaliseerd product, dan kan u het binnen de 10 dagen terug sturen naar Digiworx bv, Mechelbaan 393a - 2580 Putte. Dit in de originele staat, en voldoende gefrankeerd. Retourzendingen moeten eerst per e-mail worden gemeld op info@digiworx.be. De verzendkost voor het retourneren is voor uw eigen rekening.


Gepersonaliseerde producten
Vanwege het persoonlijke karakter komt het recht op wijziging, retournering en annulering van uw bestelling te vervallen.

Indien u een klacht heeft over een bepaald product, vragen wij u dit schriftelijk te melden aan ons via mail op info@digiworx.be. Klachten moeten binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen aan ons worden gemeld.


Artikel 7: Betaling

Betaling gebeurt steeds elektronisch of via overschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Via onze website aanvaarden wij betalingen zoals visa/mastercard of bancontact. Indien u hiervan geen gebruik wenst te maken kan u uw bestelling ook betalen via overschrijving. U ontvangt uw bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.


Artikel 8: Intellectuele eigendommen

Het door Digiworx bvba vervaardigde materiaal mag niet worden aangewend voor andere doeleinden dan deze waarvoor het oorspronkelijk werd ontworpen, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.

De verstrekte ideeën, concepten en ontwerpen blijven volledig eigendom van Digiworx bv. Iedere mogelijke inbreuk op deze bepaling door de klant geeft aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding ten voordele van Digiworx bv van € 250,00 per dag vanaf de eerste inbreuk tot de definitieve stopzetting van het onrechtmatig gebruik.


Artikel 9: Bevoegdheid

Deze algemene voorwaarden, evenals alle bestellingen, offertes en overeenkomsten van Digiworx bv worden beheerst door het Belgische recht.

Bij eventuele geschillen zijn enkel de Rechtbank van Mechelen en het Vredegerecht van Heist-op-den-Berg bevoegd.